Igła z nicią wchłanialną

Suruglyde

Suruglyde

monofi lament; bez warstwy powlekającej; skład: kopolimer –75% glikolid i 25% kaprolakton; czas wchłaniania 105 dni; wytrzymałość / siła napinająca – 60% po 7 dniach.

Surucryl 910

Surucryl 910

pleciony i powlekany multifi lament; skład: kopolimer – 90% glikolid oraz 10% L-lactide; wytrzymałość / siła napinająca – 30% po 30 dniach.

Surucryl

Surucryl

pleciony i powlekany multifi lament; warstwa powlekająca polikaprolakton i stearynian wapnia; skład: kwas poliglikolowy (PGA); wytrzymałość / siła napinająca – 81 % w 14. dniu.

Surucryl insta

Surucryl insta

pleciony i powlekany poliglikol; warstwa powlekająca: polikaprolakton i stearynian wapnia; skład: poliglikol; czas wchłaniania 40 dni.

Surusynth

Surusynth

monofi lament; bez warstwy powlekającej; skład: polydioxanone; czas wchłaniania 180 dni.